Tin mới
BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ QUÝ I-2015

BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ QUÝ I-2015

Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 03 năm 2015 . Báo cáo kết quả kinh doanh từ ngày 01 tháng 01 năm 2015 đến ngày 31 tháng 03 năm 2015 . Báo cáo lưu chuyển tiền tệ từ ngày 01 tháng 1 năm 2015 đến ngày 31 tháng 03 năm 2015 . Bản thuyết minh Báo cáo tài chính từ ngày 01 tháng 1 năm 2015 đến ngày 31 tháng 03 năm 2015
TIN TỨC CŨ
Thông tin chứng khoán
Mã CKTCKhớp lệnh+/-
GiáKL
BHS11.411.4150-0.2
LSS8.992960
SBT11.611.61606-0.3
Tỷ giá
Thời tiết Thọ Xuân
Bán hàng trực tuyến
Hotline: Thanh Hóa 037.899.66.67
Hotline: Ha Noi 0439.843.725
Các trang liên kết
  • Viện Di Truyền Nông Nghiệp
  • Sở NN-PTNT
  • Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa
  • VMMS

Công Ty Thành Viên

/