Tin mới

Thương Hiệu Mía Lương Sơn " Bó Bằng Lạt "

Lương Sơn là xã vùng cao khu vực phía Tây huyện Thường Xuân – Thanh Hóa. Khi nói đến xã Lương Sơn thì không ai là không biết đến thương hiệu “Bó mía bằng lạt”. Hơn 20 năm trồng mía đến nay, người dân Lương Sơn đã tạo được thương hiệu cho riêng mình. Xác định làm mía là phải làm thực sự, chăm sóc thực sự. Vì thế mía của những nông dân của xã Lương Sơn luôn dẫn đầu thâm canh.
Thông tin chứng khoán
Tỷ giá
Tho`i ti�t Th? Xu�n
Bán hàng trực tuyến
Hotline: Thanh Hóa 0373.534.758
Hotline: Ha Noi 0439.843.725
Các trang liên kết
  • Viện Di Truyền Nông Nghiệp
  • Sở NN-PTNT
  • Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa
  • VMMS

Công Ty Thành Viên

/